• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Geçmişte sabıkanıza işlenen cezanın hayatınızın her alanında karşınıza çıkmasından sıkıldınız mı?

İşe girerken, silah ruhsatı başvurularında, vizeye başvururken vb. herhangi bir durumda sabıka kaydınızın karşınıza çıkmasını engelleyebilirsiniz. Sabıka kaydınızın silinebilmesi için bir takım koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir. Ancak her şeyden önce yapılması gereken en önemli ayrım olayın meydana geldiği tarihtir.

Bilinmesi gereken diğer bir önemli nokta da şudur ki; sadece kesinleşmiş mahkûmiyetler adli sicile kaydedilir.

1- Ceza’nın infazının tamamlanması,
2- Zamanaşımı,
3- Genel af hallerinde adli sicildeki sabıka kaydının silinmesi mümkündür.
Ancak bu bilgiler arşivde saklanmaya devam eder. Arşiv bilgileri; ilgilinin ölümü, kaydın girildiği tarihten 80 yıl geçmesi halinde yada mahkeme kararı ile silinebilir.


SUÇUN İŞLENDİĞİ ZAMAN BAKIMINDAN İKİ TÜRLÜ AYRIM MEVCUTTUR.


A) 1 Haziran 2005 tarihinden sonra işlenen suçlarda Adli sicil ve Arşiv kaydının silinmesi.
Süreye bağlı olarak adli sicil kayıtlarının silinmesi koşulları ortadan kaldırılmıştır.
Tüm hak yoksunları cezanın veya güvenlik tedbirlerinin infazının tamamlanması ile ortadan kalktığından artık bunun adli sicile kaydedilmesi gerekmez.
Kesinleşmiş fakat infaz edilmemiş mahkûmiyet karar özetleri adli sicile kaydedilmektedir.
a)Adli Sicil Kaydının Silinmesi:

 

Adli Sicil Bilgileri;
1- Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,
2- Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya
etkin pişmanlık,
3- Ceza Zamanaşımı’nın dolması,
4- Genel af,
halinde adli sicil ve istatistik genel müdürlüğünce silinerek arşiv kaydına alınır.
Adli para cezasına mahkûmiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adli sicil kaydına alınmadan doğrudan arşive kaydedilir.
b)Arşiv Kaydının Silinmesi

 

Arşiv Bilgileri;
1- İlgilinin ölmesi
2- Kaydın girildiği tarihten itibaren 80 yılın geçmesi.
3- Fiilin kanunda suç olmaktan çıkarılması
4- Kanun yararına bozma ve yargılamanın yenilenmesi sonucunda beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde adli sicil ve ARŞİV KAYDI tamamen silinir.
B) Suç Tarihi 1 Haziran 2005 tarihinden önceki Adli Sicil ve Arşiv Kayıtlarının silinmesi;
1 Haziran 2005 tarihinden önceki adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinebilmesi için aşağıdaki koşullar aranır.
→ Cezanın çekildiği, ortadan kalktığı, düştüğü tarihten itibaren;
1- Kabahatten mahkûmiyet halinde “ 1 yıl “
2- Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma ve dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile 5 yıldan fazla ağır hapis ve hapis cezasına mahkûmiyetler “10 yıl “
3- Beş yıl veya daha az ağır hapis veya hapis veya ağır para cezasına mahkûmiyet halinde diğer bir cürümden dolayı “ 5 yıl “
4- Cezanın ertelendiği ve mahkûmiyetin esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde “ 5 yıl “ (Hüküm tarihinden itibaren 5 yıllık bekleme süresinin bitiminde)
5- Çocuklar hakkında;(18 yaşından küçükler)(suçun işlendiği anda)
→Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma v dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile 5 yıldan fazla ağır hapis ve hapis cezasına mahkûmiyetlerin suçu işlediği zaman 18 yaşını doldurmamış küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden dolayı “ 5 yıl “
→5 yıl veya daha az mahkûmiyet halinde “ 2 Yıl “
içinde evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veya daha ağır bir cezaya mahkûm olmadığı takdirde ilgilinin, Cumhuriyet Savcısının, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine;Hükmü veren Mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesince adli sicildeki kaydın çıkartılmasına karar verilir.

Tecil Edilmiş Hükmün silinme koşulları;
Tecilli mahkûmiyetle (ertelenmiş) konu suçun niteliğine bakılmaksızın hüküm tarihinden itibaren 5 yıllık bekleme süresinin geçtiğinde “ Mahkumiyetin vaki olmamış sayılması “ gerektiği dikkate alınarak silme kararı verme zorunluluğu vardır.
Yukarıda da açıklandığı gibi adli sicil kaydınızın hayatınızın sonuna kadar geçmişinizde bir leke gibi kalmasını, geçmişte yaptığınız hataların cezasını çekmenize rağmen karşınıza çıkmasını ve geleceğinizi olumsuz etkilemesini engelleyebilirsiniz.

İş yoğunluğumuz nedeniyle sabıka (adli sicil kaydı) silinmesine ilişkin hizmet vermemekteyiz, bu konuda yeni iş almamaktayız. Lütfen bu konuda talepte bulunmayınız.Makale bilgilendirme amaçlıdır.

Av. Alper SARICA